مناقصه عمومی تامین انواع آهن آلات – پروفیل – نبشی – ورق – تسمه (22تا27تیرماه )
  • صفحه اصلی
  • مناقصه
  • مناقصه عمومی تامین انواع آهن آلات – پروفیل – نبشی – ورق – تسمه (22تا27تیرماه )

آگهي مناقصه عمومی                     

شرکت همراه خودرو سایپا در نظر دارد تامین انواع آهن آلات پروفیل نبشی ورق – تسمه خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعـوت به عمل می آید از تاریخ 22/4/1400 جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت www.cipart.ir  مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 46079665 داخلی 1223 تماس حاصل نمایند.

متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را حد اکثر تا پایان وقت اداری مورخ 27/4/1400به دبیرخانه شرکت به آدرس تهران ، کیلومتر 19 اتوبان فتح مجتمع صنعتی سازه گستر سایپا، خیابان نگارستان شرکت همراه خودرو سایپا ارائه نمایند.

روابط عمومی شرکت همراه خودرو سایپا