مناقصه عمومی (آهن آلات،چوب برش خورده ایرانی، انواع کارتن های قهوه ای، جعبه لمینتی و مقوایی) (09 تا 17 خرداد ماه 1402)

شرکت همراه خودرو سایپا در نظر دارد ملزومات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی تامین نماید. (1-آهن آلات، 2-چوب برش خورده ایرانی 3- انواع کارتن های قهوه ای، جعبه لمینتی و مقوایی) لذا از متقاضیان دعـوت به عمل می آید از تاریخ 09/03/1402 لغایت 17/03/1402 جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت www.cipart.ir  مراجعه […]

مناقصه عمومی خرید تجهیزات ذخیره سازی san storage promis vess r3604 fid combo storage sa با کلیه متعلقات ضروری آن اعم از(هارد ها،ماژول ها و….) (22 تا 28 آبان ماه)

آگهي مناقصه عمومی                      شرکت همراه خودرو سایپا در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات ذخیره سازی san storage promis vess r3604 fid combo storage sa  با کلیه متعلقات ضروری آن اعم از(هارد ها،ماژول ها و….) را از طریق مناقصه عمومی اقدام به خرید نماید. لذا از متقاضیان دعـوت به عمل می آید از تاریخ 1401/08/22 […]

مناقصه عمومی تامین ملزومات بسته بندی (17 تا 28 خرداد ماه)

آگهي مناقصه محدود                      شرکت همراه خودرو سایپا در نظر دارد تامین ملزومات بسته بندی شامل انواع کارتن قهوه ای ،جعبه مقوایی و لمینیتی ، انواع نایلون ساده و چاپ دار خود را از طریق مناقصه محدود به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعـوت به عمل می آید از تاریخ 1401/03/17 جهت دریافت […]

مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار ایاب و ذهاب ( 20 لغایت 25 مرداد ماه)

آگهي مناقصه عمومی                      شرکت همراه خودرو سایپا در نظر دارد سرویس های ایاب و ذهاب خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعـوت به عمل می آید از تاریخ 20/5/1400 جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت www.cipart.ir  مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند […]

مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار رنگ آمیزی آستر قطعات فلزی و رویه قطعات پلیمری بدنه خودرو ( 11 تا 20 مرداد ماه)( تا 1400/5/24تمدید گردید)

آگهي مناقصه عمومی                      شرکت همراه خودرو سایپا در نظر دارد جهت تعیین پیمانکار واجد شرایط رنگ آمیزی آستر قطعات فلزی (ED  – الکترواستاتیک پودری و مایع) و رویه قطعات پلیمری بدنه خودرو خود، از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعـوت به عمل می آید از تاریخ 11/5/1400 جهت دریافت اسناد مناقصه به […]

مناقصه عمومی تامین انواع آهن آلات – پروفیل – نبشی – ورق – تسمه (22تا27تیرماه )

آگهي مناقصه عمومی                      شرکت همراه خودرو سایپا در نظر دارد تامین انواع آهن آلات – پروفیل – نبشی – ورق – تسمه خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعـوت به عمل می آید از تاریخ 22/4/1400 جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت www.cipart.ir  مراجعه و […]