مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار رنگ آمیزی آستر قطعات فلزی و رویه قطعات پلیمری بدنه خودرو ( 11 تا 20 مرداد ماه)( تا 1400/5/24تمدید گردید)
  • صفحه اصلی
  • مناقصه
  • مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار رنگ آمیزی آستر قطعات فلزی و رویه قطعات پلیمری بدنه خودرو ( 11 تا 20 مرداد ماه)( تا 1400/5/24تمدید گردید)

آگهي مناقصه عمومی                     

شرکت همراه خودرو سایپا در نظر دارد جهت تعیین پیمانکار واجد شرایط رنگ آمیزی آستر قطعات فلزی (ED  – الکترواستاتیک پودری و مایع) و رویه قطعات پلیمری بدنه خودرو خود، از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعـوت به عمل می آید از تاریخ 11/5/1400 جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت www.cipart.ir  مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 46078987 تماس حاصل نمایند.

متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 20/5/1400 به دبیرخانه شرکت به آدرس تهران ، کیلومتر 19 اتوبان فتح مجتمع صنعتی سازه گستر سایپا، خیابان نگارستان شرکت همراه خودرو سایپا ارائه نمایند.

روابط عمومی شرکت همراه خودرو سایپا