مناقصه عمومی خرید تجهیزات ذخیره سازی san storage promis vess r3604 fid combo storage sa با کلیه متعلقات ضروری آن اعم از(هارد ها،ماژول ها و….) (22 تا 28 آبان ماه)
  • صفحه اصلی
  • مناقصه
  • مناقصه عمومی خرید تجهیزات ذخیره سازی san storage promis vess r3604 fid combo storage sa با کلیه متعلقات ضروری آن اعم از(هارد ها،ماژول ها و….) (22 تا 28 آبان ماه)

آگهي مناقصه عمومی                     

شرکت همراه خودرو سایپا در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات ذخیره سازی san storage promis vess r3604 fid combo storage sa  با کلیه متعلقات ضروری آن اعم از(هارد ها،ماژول ها و….) را از طریق مناقصه عمومی اقدام به خرید نماید. لذا از متقاضیان دعـوت به عمل می آید از تاریخ 1401/08/22 جهت دریافت اسناد مناقصه  یا جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 46079665 داخلی 1137 تماس حاصل نمایند.

متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را حد اکثر تا پایان وقت اداری مورخ 08/28/ 1401به دبیرخانه شرکت به آدرس تهران ، کیلومتر 19 اتوبان فتح مجتمع صنعتی سازه گستر سایپا، خیابان نگارستان شرکت همراه خودرو سایپا ارائه نمایند.

روابط عمومی شرکت همراه خودرو سایپا