مناقصه عمومی (حمل و نقل قطعات ( بسته بندی شده ) ، پالت و غیره ….)(از 30 آبان ماه لغایت 2آذر)
  • صفحه اصلی
  • مناقصه
  • مناقصه عمومی (حمل و نقل قطعات ( بسته بندی شده ) ، پالت و غیره ….)(از 30 آبان ماه لغایت 2آذر)

شرکت همراه خودرو سایپا در نظر دارد حمل و نقل قطعات ( بسته بندی شده ) ، پالت و غیره …. را از طریق مناقصه عمومی بمدت یکسال شمسی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

 

لذا از متقاضیان دعـوت به عمل می آید از تاریخ 30/08/1402 لغایت 02/09/1402 جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت www.cipart.ir  مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 46079826 داخلی 1223 تماس حاصل نمایند.

متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 06/09/ 1402به دبیرخانه شرکت به آدرس تهران ، کیلومتر 19 اتوبان فتح مجتمع صنعتی سازه گستر سایپا، خیابان نگارستان شرکت همراه خودرو سایپا ارائه نمایند.

روابط عمومی شرکت همراه خودرو سایپا