مناقصه عمومی تامین ملزومات بسته بندی (5 تا 9 تیر ماه)(تا 1400/04/19 تمدید گردید)
آگهي مناقصه عمومی                     

شرکت همراه خودرو سایپا در نظر دارد تامین ملزومات بسته بندی شامل انواع کارتن قهوه ای ،جعبه مقوایی و لمینیتی ، انواع نایلون ساده و چاپ دار خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعـوت به عمل می آید از تاریخ 5/4/1400 جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت www.cipart.ir  مراجعه ( فایل پیوست ) و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 46079665 داخلی 1223 تماس حاصل نمایند.

متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را حد اکثر تا پایان وقت اداری مورخ 9/4/1400به دبیرخانه شرکت به آدرس تهران ، کیلومتر 19 اتوبان فتح مجتمع صنعتی سازه گستر سایپا، خیابان نگارستان شرکت همراه خودرو سایپا ارائه نمایند.

روابط عمومی شرکت همراه خودرو سایپا