مناقصه عمومی تامین ملزومات بسته بندی (1403/04/09 تا 1403/04/12)

متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را حد اکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1403/04/17 به دبیرخانه شرکت به آدرس تهران ، کیلومتر 19 اتوبان فتح مجتمع صنعتی سازه گستر سایپا، خیابان نگارستان شرکت همراه خودرو سایپا ارائه نمایند.