مناقصه عمومی (برنامه نویسی و استقرار نرم افزار جامع شرکت همراه خودرو سایپا) (24 تا 26 تیر ماه 1402)
  • صفحه اصلی
  • مناقصه
  • مناقصه عمومی (برنامه نویسی و استقرار نرم افزار جامع شرکت همراه خودرو سایپا) (24 تا 26 تیر ماه 1402)

شرکت همراه خودرو سایپا در نظر دارد برنامه نویسی و استقرار نرم افزار جامع مورد نیاز خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

لذا  از  متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ 24/04/1402  لغایت 26/04/1402جهت  دریافت اسناد مناقصه به وب سایت www. Ciprt.ir  مراجعه ویا جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوان با شماره تلفن 46079826 داخلی 1165 تماس حاصل نمایید .

متقاضی می بایست پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 29/04/1402 به دبیرخانه شرکت به آدرس تهران ،کیلومتر 19 اتوبان فتح مجتمع صنعتی تیبا (کفش ملی ) خیابان نگارستان شرکت همراه خودرو سایپا ارائه نمایند