مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار ایاب و ذهاب ( 20 لغایت 25 مرداد ماه)

آگهي مناقصه عمومی                     

شرکت همراه خودرو سایپا در نظر دارد سرویس های ایاب و ذهاب خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعـوت به عمل می آید از تاریخ 20/5/1400 جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت www.cipart.ir  مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 46079665 داخلی 1223 تماس حاصل نمایند.

متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را حد اکثر تا پایان وقت اداری مورخ 25/5/1400به دبیرخانه شرکت به آدرس تهران ، کیلومتر 19 اتوبان فتح مجتمع صنعتی سازه گستر سایپا، خیابان نگارستان شرکت همراه خودرو سایپا ارائه نمایند.

روابط عمومی شرکت همراه خودرو سایپا