مناقصه عمومی (آهن آلات،چوب برش خورده ایرانی، انواع کارتن های قهوه ای، جعبه لمینتی و مقوایی) (09 تا 17 خرداد ماه 1402)
  • صفحه اصلی
  • مناقصه
  • مناقصه عمومی (آهن آلات،چوب برش خورده ایرانی، انواع کارتن های قهوه ای، جعبه لمینتی و مقوایی) (09 تا 17 خرداد ماه 1402)

شرکت همراه خودرو سایپا در نظر دارد ملزومات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی تامین نماید.

(1-آهن آلات، 2-چوب برش خورده ایرانی 3- انواع کارتن های قهوه ای، جعبه لمینتی و مقوایی)

لذا از متقاضیان دعـوت به عمل می آید از تاریخ 09/03/1402 لغایت 17/03/1402 جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت www.cipart.ir  مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 46079826 داخلی 1223 تماس حاصل نمایند.

متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را حد اکثر تا پایان وقت اداری مورخ 22/03/ 1402به دبیرخانه شرکت به آدرس تهران ، کیلومتر 19 اتوبان فتح مجتمع صنعتی سازه گستر سایپا، خیابان نگارستان شرکت همراه خودرو سایپا ارائه نمایند.