استان آذربایجان شرقی
ردیف نام عاملیت نشانی
1 رحیم عافی قزلجه تبریز - دروازه تهران - جنب گاراژ اعتماد (بستان آباد)
2 رضا بقال محجوب آذربایجان شرقی - تبریز - صائب - مابین قطران و لاله زار - جنب مسجد دستمالچی
3 علیرضا لیموئی تبریز راه آهن خیابان بازار مرکزی ابزار -طبقه همکف واحد 13