نشست شورای سیاست گذاری حراست شرکت سایپا یدک و شرکت های تابعه

با حضور مهندس خباززاده مدیرعامل شرکت همراه خودرو سایپا ، دکتر موسوی مقدم نایب رییس هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل و محمودی مدیر حراست شرکت سایپا یدک ، نشست شورای هماهنگی حراست های وابسته و تابعه این شرکت ، به میزبانی شرکت همراه خودرو سایپا برگزار شد.
در این نشست که با هدف هماهنگی و شناخت فرایند های شرکت همراه خودرو سایپا برگزار گردید مدیرعامل همراه خودرو سایپا با بیان اهمیت جایگاه حراست در سازمانهاو هوشمندی این واحد ، حراست ها را پشتوانه مستحکمی برای سلامت اداری در نظام جمهوری اسلامی خواند و انتظارات از حراست ها ، برای ایفای نقش مقابله پیشگیرانه با عوامل گسترش فساد را بسیار مهم عنوان کرد.