معرفی سرپرست جدید مدیریت فروش و بازاریابی شرکت همراه خودرو سایپا

با حکم مدیرعامل شرکت همراه خودرو سایپا، سرپرست جدید مدیریت فروش و بازاریابی این شرکت منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت همراه خودرو سایپا، امروز در مراسمی با حضور جناب آقای دکتر مرادی مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد این شرکت، جناب آقای فرید پوستین دوز به عنوان سرپرست جدید مدیریت فروش و بازاریابی معرفی شد.

در این مراسم از زحمات جناب آقای پژمان داودی مدیر پیشین این مدیریت قدردانی شد.