مراسم تودیع جناب آقای مهندس علی زارع پور قائم مقام ارشد مدیرعامل برگزار گردید.

مراسم تودیع جناب آقای مهندس علی زارع پور قائم مقام محترم ارشد مدیر عامل با حضور مدیرعامل محترم شرکت همراه خودرو جناب آقای دکتر رنجبران و جمعی از مدیران ارشد برگزار گردید. در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر رنجبران برای جناب آقای مهندس زارع پور از درگاه خداوند متعال آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون مسئلت نموده و بیان داشتند: بنده از زحمات بی دریغ و ارزشمند ایشان که در راستای اهداف این شرکت و گروه خودروسازی سایپا توفیقاتی را حاصل نمودند کمال تشکر و قدردانی را می نمایم و امیدوارم در سایه لطف و عنایت الهی درتمامی مراحل و فعالیت های خود موفق باشند.
در پایان مراسم لوح تقدیر و هدیه ای به رسم یادبود توسط مدیرعامل محترم به ایشان اعطاء گردید.