مراسم تشییع پیکر شهید گمنام در شرکت همراه خودرو سایپا

به گزارش روابط عمومی شرکت همراه خودرو سایپا، امروز فضای شرکت همراه خودرو سایپا عطرآگین حضور پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام تازه تفحص شده دفاع مقدس بود.
این مراسم با حضور مدیران ارشد و پرسنل خدوم و زحمت کش شرکت همراه خودرو سایپا برگزار گردید.