برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت همراه خودرو سایپا

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت همراه خودرو سایپا( سهامی خاص) با حضور صاحبان سهام تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی ؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت همراه خودرو سایپا با حضور صاحبان سهام، حسابرس مستقل ومدیران شرکت همراه خودرو سایپا و سایپا یدک برگزار شد.
براساس این گزارش؛ حسابرس مستقل و بازرس قانونی، گزارش صورت های مالی شرکت همراه خودرو سایپا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400 و همچنین گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 1400 را ارائه نمودند.
گفتنی است پس از ارائه گزارشات از طرف حسابرس مستقل و بازرس قانونی و هیآت مدیره ، صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1400 شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و گردش وجوه نقد توسط سهامداران مورد تصویب قرار گرفت.