برگزاری مانور آتش نشانی و اطفاء حریق در شرکت همراه خودرو سایپا

به گزارش روابط عمومی شرکت همراه خودرو سایپا مانور اطفاء حریق توسط اداره حراست ، در سایت بسته بندی شرکت همراه خودرو سایپا برگزار گردید. در این مانور که با هدف بالابردن آمادگی پرسنل در مواقع اضطراری برگزار گردید کارشناسان پس از معرفی انواع کپسول های آتش نشانی و موارد کاربرد هر یک، نحوه اطفاء حریق را آموزش دادند.