برگزاری دوره آموزشی ” بازاریابی وفروش ” در شرکت همراه خودرو سایپا

به گزارش روابط عمومی شرکت همراه خودرو سایپا، دوره آموزشی ” بازاریابی وفروش ” به مدت دو روز در محل سالن کنفرانس این شرکت با حضور 16 نفر از کارکنان واحد های فروش و بازاریابی با هدف آموزش تکنیک های نوین فروش و اصول و فنون علمی بازاریابی ، و ارتقا مهارت کارکنان در تامین رضایتمندی و ایجاد ارزش در خورشأن مشتریان سایپا با ارائه خدمات مناسب ، افزایش سهم بازار سایپا در حوزه قطعات یدکی سیپارت ، ارتقا مهارت کارکنان در بازاریابی تلفنی و حضوری و همچنین پاسخگویی به نیاز های متنوع مشتریان و افزایش فروش و تکنیک های جذب و حفظ مشتریان تشکیل شد .