برگزاری دوره آموزشی ” الزامات خاص SSQR ” شرکت همراه خودرو سایپا

به گزارش روابط عمومی شرکت همراه خودرو سایپا دوره آموزشی ” الزامات خاص SSQR ” در شرکت همراه خودرو سایپا برگزار گردید. این دوره به مدت یک روز در 9 ام آبان ماه درمحل مرکز آموزش شرکت سازه گستر سایپا با حضور 12 نفر از کارکنان واحد های بازرگانی ، مهندسی ، فرایند ها و کیفیت این شرکت ، با هدف توانمند سازی کارکنان این واحد ها در خصوص شناخت الزامات سایپا برای تامین کنندگان به عنوان یک الگو و نحوه ارزیابی شاخص های کیفی محصول بر اساس الزامات خاص سایپا و تعیین اقدامات لازم جهت کنترل شاخص های کیفیت و رویه های بازرسی و ارزیابی محصول و فرایند و در نهایت اسقرار نظام کیفی یکپارچه که خود منجر به پیشگیری از ایجاد عیوب و کاهش نوسانات و اتلاف در زنجیره تامین و بهبود مستمر تولید خواهد شد .