بازدید هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت سازه گستر از شرکت همراه خودرو سایپا

هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت سازه گستر به همراه جمعی از مدیران ارشد از فرآیندهای دریافت ، نگهداری و بسته بندی سفارشات skd صادرات بازدید و در جریان ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شرکت همراه خودرو سایپا قرار گرفتند.
در این بازدید عضو هیات مدیره شرکت سازه گستر با مدیرعامل و مدیران شرکت همراه خودرو دیدار و از آخرین وضعیت پروژه‌های صادراتی مطلع و درخصوص همکاری های دوجانبه و بررسی پروژه های جدید و همکاری آتی گفتگوکردند.