اولین جلسه تبیین راهبردهای سازمانی شرکت همراه خودرو برگزار گردید.

اولین جلسه تبیین راهبردهای سازمانی شرکت همراه خودرو سایپا با حضور آقای دکتر رنجبران مدیر عامل،قائم مقام مدیرعامل و جمعی از همکاران واحد های بازرگانی و فروش برگزار گردید. در ابتدای جلسه دکتر رنجبران نسبت به لزوم تمرکز بر محورها و عوامل موثر بر توسعه و رونق تولید و فروش محصولات همسو با شعار سال مقام معظم رهبری تاکید و در این راستا تعریف چشم انداز، ماموریت و راهبردهای اصلی شرکت همراه خودرو سایپا را همسو با سیاست های ابلاغی مدیر عامل محترم گروه خودروسازی سایپا مهم بیان نمودند.
در ادامه دکتر رنجبران عنوان نمود با استمرار و برگزاری هفتگی این جلسات با هدف تحقق اهدافی مانند، رشد و تعالی شرکت، تدوین چشم اندازهای جدید، هدف گذاری و تصمیم سازی های مهم در راستای رشد و افزایش فروش، بررسی فرآیندهای خرید و برای آنها برنامه عمل طراحی خواهد شد.
ایشان در ادامه ضمن اشاره به شرایط اقتصادی و تاثیر آن بر صنعت خودروسازی کشور لزوم بازنگری و مهندسی دوباره فرایندهای خرید و فروش را لازم و ضروری دانستند. دکتر رنجبران در خصوص لزوم آمادگی و مهیا نمودن زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری در شرکت با تشکیل کارگروه های تخصصی را ضروری دانسته و ارزیابی و کنترل مراحل اجرای طرح ها و پروژه های تعریفی در کارگروه ها را از جمله وظایف این جلسه بیان نمودند.
مدیرعامل شرکت همراه خودرو در پایان اظهار داشت: رشد و تعالی شرکت با انجام کارتیمی و تصمیم سازی های صحیح به وجود می آید و برگزاری منظم این جلسه باعث می شود تا هدفگذاری ها، راه های دستیابی به آنها ،ترسیم چشم اندازها و در نهایت امکان اجرایی شدن آنها تا رسیدن به نتایج مطلوب به طور مرتب مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد.