ویژگی قطعات سی پارت
ویژگی قطعات  سی پارت

تمام قطعات توزيع شده از سوي شركت  همراه خودروسایپا  داراي استاندارد و سطح كيفي مورد تاييد خودروساز بوده و به منظور جلوگیری از بروز آسیب های احتمالی به خودرو، قطعات اصلی  با برچسب اطمینان و گارانتی 6 ماهه  فقط از نمایندگی‌های مجاز و عاملیت‌های فروش قطعه در سراسر کشور عرضه مي گردد.