نحوه دستیابی و تامین قطعات
نحوه دستیابی و یا تامین قطعات

دارندگان محصولات سبک تولیدی گروه خودروسازی سایپا می توانند جهت دستیابی و یا تامین قطعات به شبکه نمایندگی های خدماتی و عاملیت مجاز فروش قطعات  گروه خودروسازی سایپا در سراسر کشور مراجعه نمایند.