مدیران ارشد
images

جواد مرادی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت همراه خودرو

مهدی روزبهانی

رئیس هیئت مدیره

غلامعلی حاتمی زاده

عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل در حوزه مالی

مهدی نوروزی

قائم مقام اجرایی مدیرعامل

فرید پوستین دوز

مدیر بازاریابی و فروش

علی مفتح

سرپرست مهندسی،کیفیت و فرآیندها

حبیب نوری

مدیر مالی و اقتصادی

میلاد عالمی

سرپرست مدیریت عملیات و برنامه ریزی

غفار فارسی مدان

سرپرست اداری و توسعه منابع انسانی

اصغر گودرزی

مدیر تامین و تدارکات

مهدی عباسی

سرپرست مدیریت انبار و لجستیک

خسرو سیف الله زاده

سرپرست اداره حسابرسی و حقوقی

رضا خلجی

رئیس حراست