مدیران ارشد
images

جواد مرادی

سرپرست شرکت همراه خودرو

مهدی روزبهانی

رئیس هیئت مدیره

غلامعلی حاتمی زاده

عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل در حوزه مالی

مهدی نوروزی

قائم مقام اجرایی مدیرعامل

صادق رضایی

قائم مقام مدیر عامل در حوزه بازرگانی

فرید پوستین دوز

مدیر بازاریابی و فروش

محمدرضا صادقی نژاد

مدیر مهندسی،کیفیت و فرآیندها

حبیب نوری

مدیر مالی و اقتصادی

میلاد عالمی

سرپرست مدیریت عملیات و برنامه ریزی

محمدرضا محمدبیکی

مدیر اداری و توسعه منابع انسانی

اصغر گودرزی

سرپرست مدیریت تامین و تدارکات

مهدی عباسی

سرپرست مدیریت انبار و لجستیک

خسرو سیف الله زاده

سرپرست اداره حسابرسی و حقوقی

رضا خلجی

رئیس حراست