مدیران ارشد
12121

جواد مرادی

سرپرست شرکت همراه خودرو

مهدی روزبهانی

رئیس هیئت مدیره

غلامعلی حاتمی زاده

عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل در حوزه مالی

اردشیر محمدی

قائم مقام اجرایی مدیرعامل

ایرج میرکامرانی

قائم مقام مدیر عامل در حوزه بازرگانی

محمدرضا محمدبیکی

مدیر اداری و توسعه منابع انسانی

حبیب نوری

مدیر مالی و اقتصادی

اصغر گودرزی

سرپرست مدریت تامین و تدارکات

پژمان داودی

مدیر فروش و بازاریابی

محمد رضا صادقی نژاد

سرپرست مدیریت مهندسی و کیفیت

حسین شاپوری

مدیر انبار و لجستیک

خسرو سیف الله زاده

رئیس اداره حسابرسی

12121

رضا خلجی

رئیس حراست