مدیران ارشد
سید اکبر موسوی مقدم

سید اکبر موسوی مقدم

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مهدی روزبهانی

عضو هیئت مدیره

سجاد نوری

عضو هیئت مدیره

اردشیر محمدی

قائم مقام مدیر عامل در امور اجرائی

ایرج میرکامرانی

قائم مقام مدیر عامل در حوزه بازرگانی

علی ملاحیدری فرد

مدیر حوزه مدیریت و ارتباطات

محمدرضا محمدبیکی

مدیر اداری و توسعه منابع انسانی

حبیب نوری

مدیر مالی و اقتصادی

کوروش نظامی وند چگینی

مدیر تامین و تدارکات

پژمان داودی

مدیر فروش و بازاریابی

اردشیر رضایی

مدیر مهندسی و کیفیت

امیر محمد ثانی

مدیر انبار و لجستیک

خسرو سیف الله زاده

رئیس اداره حسابرسی

12121

رضا خلجی

رئیس حراست