بازرسی کنترل کیفی قطعات

اداره مهندسی کیفیت و فرآیندها ، شرکت  همراه خودرو سایپا  با بهره گيري از كارشناسان مجرب، ارائه دهنده  فرآیندهای مرتبط با مهندسی نظیر، طراحی سازه های چوبی و فلزی ، تدوین طرح های بسته بندی قطعات سایپا یدک ، طرح های بسته بندی قطعات ، بدنه های صادراتی  و ارائه ونینگ قطعات صادراتی گروه خودروسازی سایپا  می باشد، همچنین فرآیندهای مرتبط با حوزه کیفیت نظیر، صدور تائیدیه های کیفیت قطعات ، انجام فرآیندهای کنترل کیفیت در بدو ورود  قطعات و ملزومات ، کنترل های حین فرآیند و محصول نهایی بر اساس نقشه، استاندارد ، چک لیست و طرح های کنترلی  ، رسیدگی به شکایات مشتریان ، ارزیابی و آدیت فرآیند تامین کنندگان ، تعیین تکلیف اقلام نا منطبق و تدوین رویه های سازمان و پایش شاخص های سازمان در راستای رضایتمندی مشتریان می باشد.

در صورتيكه شركت همراه خودرو سایپا اقدام به تهيه قطعات و لوازم يدكي از شركت هاي داخلي و يا برندهاي معتبر خارجي نمايد ابتدا كليه مدارك فني بهمراه نمونه قطعات جهت انجام تست مونتاژ و عملكرد از سوي تامين كنندگان به واحد مهندسی کیفیت و فرآیندها ارسال مي گردد . و پس از بررسی گزارشات آزمایشگاهی وتست مونتاژ در صورت تائيد نمونه اوليه واحد مهندسی كيفيت  و فرآیندها اقدام به صدور تائيديه اولیه جهت خريد محدود قطعات مي نمايد كه مجددا قطعات مذكور از نظر عملكردي مورد بررسي قرار گرفته و در صورت صدور تائیدیه نهایی ، خرید محموله انبوه صورت می گیرد.

این شركت جهت انجام خدمات آزمايشگاهي از آزمايشگا ههاي معتبر و دارای تائیدیه صلاحیت استفاده مينمايد.